Informatie Post Kerkdriel

Post Kerkdriel is een van de zes posten in de Bommelerwaard. Onder leiding van de groepschef rukken de vrijwilligers uit voor de basistaak brandweerzorg binnen hun verzorgingsgebied. Daarnaast leveren zij bijstand aan de andere posten in de regio.

foto3

De drie brandweerposten Rossum, Kerkdriel en Heerewaarden gingen in 2007 samen en vormden vanaf toen Maasdriel-Oost, van 3 kleine kazernes naar 1 grote. Met in totaal nog 20 actieve leden die dag en nacht klaar staan voor uw veiligheid.

Naast het korps is er ook een actieve personeelsvereniging die uit meer dan 60 leden en oud leden bestaat. Elke maand is er wel een leuk samenzijn en activiteit gepland.

Korps Kerkdriel heeft per jaar gemiddeld 130 uitrukken. Waarbij onze kazerne een aantal voertuigen heeft, zoals 1 tankautospuit, reanimatiebus (FRB/AED), en een brandweerhulpboot voor oppervlaktereddingen op ondiep water zoals sloten/plassen of uiteraard op de rivier de Maas.

Kijk voor meer informatie op de andere website van Post Kerkdriel.

kazerne1

Verzorgingsgebied (klik voor vergroting)

Heerewaarden is voor post Dreumel, de grens ligt ergens bij de Hogewaard. De Hogewaard en de omgeving van de sluis behoren nog tot post Kerkdriel. Een stuk van Velddriel is voor post Hedel.

oud:

heden:

Algemene informatie

Verzorgingsgebied Kerkdriel, Velddriel (gedeeltelijk), Hoenzadriel, Rossum, Hurwenen, Alem en een klein stukje Heerewaarden (sluis St. Andries en de Hogewaard)
Personeel 20 vrijwilligers
Kazerne adres Steenbeemdstraat 11 Kerkdriel
Ploegchef Dennis v. Hummel
Afkortingen op de website 
BR    Brand
HV    Hulpverlening
DV    Dienstverlening   
OMS    Openbaar meldsysteem 
OMS PAC  Openbaar meldsysteem (particuliere      
     alarmcentrale)
OWR    Oppervlakte water-redding
BRV    Brandweervaartuig (boot)
AED    Automatische externe defibrillator
REA    Reanimatie 
TS    Tankautospuit
GRIP   Gecoördineerde regionale incidentbestrijdings- 
     procedure

Geef een reactie

Veiligheidsregio GLD-Zuid